Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Performans Beyanı

 

Performans Beyanı

No: LE 01

 

(1) Ürün tipi kimlik kodu: Duvar Kağıtları koleksiyon isimleri ile anılan gruplar ayrılmış ve her tasarımın numarası var.

(2) Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar (Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereğince): Her ürün üretim lotları için tanımlı parti numarası ile tanımlıdır.

 (3) Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları: Dekoratif duvar kaplaması

 (4) İmalâtçının adı, tescilli ticarî unvanı veya tescilli markası ile adresi (Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince): Erismann & Cie GmbH Hafenstraße 19, 79206 Breisach, Germany.

5) Mevcut ise, yetkili temsilcinin adı ve adresi:( Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen görevleri haiz):

(6) Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri: Ds3,d2 yangın dayanım standartlarını karşılar, EN 15102:2007+ A1:2011 normlarına göre günlük muayene yapılır ve sonuçları elektronik olarak kayıt edilir:

Katman kalınlığı:        küçük eşit 1,8 mm

Toplam ağırlık            küçük eşit 310g/m2

 

 (7) Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında: [mevcut ise onaylanmış kuruluşun adı ve kimlik numarası] tarafınca, performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden Sistem altında uygulanarak, düzenlenmiştir.

IFT Rosenheim (kimlik no 0757) ve LNE (kimlik no 0071) tarafından yangın dayanım testleri yapılmakta DIN EN 13501-1:2007 ye göre belirlenen sınıf:

Duvarkağıdı 179g/m2 kadar Cs1,d0

 

(8) Hakkında düzenlenmiş bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanı: Duvar kağıdına uygulanmaz.

 

(9) Beyan edilen performans

 

      Temel karakteristikler

      (Bakınız Not 1)

Performans

       (Bakınız Not 2)

      Uyumlaştırılmış Teknik Şartname

   (Bakınız Not 3)

Fitalat kapsayan yumuşatıcılar kullanılmaz

 

 

 

Testler yıllık olarak yapılır.

 

 

RAL-GZ 479 un sıkı sınırlarına uygunluk

Almanyanın AgBB/Dibt metoduna göre emisyon standartlarına uyum.

Genel kullanıma uygunluk onayı.

(Duvar kağıtları için gerekli değildir)

 

 

 

Kimlik numarası 522

 

VOC uygunluğu Fransa

 

ISO 16000 göre emisyon testi

 

Eurofin Test Enstitütüsü

 

Kimlikl numarası 522

Tüm Avrupa Birliği üyelerinde ve gönüllü standartlarında bina içi emisyon standartlarına uyum.

IAC Gold Sertifikası

 

Eurofin Test Enstitütüsü

 

Kimlikl numarası 522

Erismann sadece FSC sertifikalı kağıt ve dokunmamış kumaşları kullanır.

 

 

 

 

Yenilenebilir sellüloz kaynakları

 

 

FSC C007217

 

 

 

 

 

Tabloya ait notlar:

(Not 1) Sütun 1, bu Ek’in üçüncü fıkrasında belirtilen kulanım amacı veya amaçları için uyumlaştırılmış teknik şartnamede belirtilen temel karakteristiklerin listesini içerir.

(Not 2) Sütun 1’de listelenen ve bu yönetmeliğin 8 inci maddesinin gereklerine uygun olan her bir temel karakteristik için, sütun 2; ilgili temel karakteristiklere ilişkin seviye ve sınıf veya açıklama şeklinde ifade edilmiş beyan edilen performansı içerir. Performans beyan edilmeyecekse NPD harfleri kullanılır.

(Not 3) Sütun 1’de listelenen her temel karakteristik için sütun 3;

a) İlgili uyumlaştırılmış standarda ve tarihine atıf ve gerektiğinde kullanılan özel ya da uygun teknik belgenin referans numarası veya

b) Mevcut ise, ilgili Avrupa Değerlendirme Esası ve tarihine atıf ve kullanılan Avrupa Teknik Değerlendirmesinin referans numarasını

içerir.

 

Bu Yönetmeliğin 35 inci veya 36 ncı maddeleri uyarınca özel teknik belgelerin kullanıldığı durumda, ürünün uyduğu gerekler:

 (10) Bu Ek’in birinci ve ikinci fıkralarında tanımlanan yapı malzemesi, bu Ek’in 9 uncu fıkrasında beyan edilen performansa sahiptir. Bu performans beyanına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca bu Ek’in dördüncü fıkrasında tanımlanan imalâtçıya aittir.

İmalatçı adına imzalayan:

Mustafa Arif Bay

Erismann Türkiye Mümessili Genel Müdür

01/01/2014 İSTANBUL

 

 

 

 

 

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Performans Beyanı

 

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Performans Beyanı

 

Performans Beyanı

No: LE 01

 

(1) Ürün tipi kimlik kodu: Duvar Kağıtları koleksiyon isimleri ile anılan gruplar ayrılmış ve her tasarımın numarası var.

(2) Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar (Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereğince): Her ürün üretim lotları için tanımlı parti numarası ile tanımlıdır.

 (3) Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları: Dekoratif duvar kaplaması

 (4) İmalâtçının adı, tescilli ticarî unvanı veya tescilli markası ile adresi (Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince): Erismann & Cie GmbH Hafenstraße 19, 79206 Breisach, Germany.

5) Mevcut ise, yetkili temsilcinin adı ve adresi:( Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen görevleri haiz):

(6) Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri: Ds3,d2 yangın dayanım standartlarını karşılar, EN 15102:2007+ A1:2011 normlarına göre günlük muayene yapılır ve sonuçları elektronik olarak kayıt edilir:

Katman kalınlığı:        küçük eşit 1,8 mm

Toplam ağırlık            küçük eşit 310g/m2

 

 (7) Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında: [mevcut ise onaylanmış kuruluşun adı ve kimlik numarası] tarafınca, performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden Sistem altında uygulanarak, düzenlenmiştir.

IFT Rosenheim (kimlik no 0757) ve LNE (kimlik no 0071) tarafından yangın dayanım testleri yapılmakta DIN EN 13501-1:2007 ye göre belirlenen sınıf:

Duvarkağıdı 179g/m2 kadar Cs1,d0

 

(8) Hakkında düzenlenmiş bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanı: Duvar kağıdına uygulanmaz.

 

(9) Beyan edilen performans

 

      Temel karakteristikler

      (Bakınız Not 1)

Performans

       (Bakınız Not 2)

      Uyumlaştırılmış Teknik Şartname

   (Bakınız Not 3)

Fitalat kapsayan yumuşatıcılar kullanılmaz

 

 

 

Testler yıllık olarak yapılır.

 

 

RAL-GZ 479 un sıkı sınırlarına uygunluk

Almanyanın AgBB/Dibt metoduna göre emisyon standartlarına uyum.

Genel kullanıma uygunluk onayı.

(Duvar kağıtları için gerekli değildir)

 

 

 

Kimlik numarası 522

 

VOC uygunluğu Fransa

 

ISO 16000 göre emisyon testi

 

Eurofin Test Enstitütüsü

 

Kimlikl numarası 522

Tüm Avrupa Birliği üyelerinde ve gönüllü standartlarında bina içi emisyon standartlarına uyum.

IAC Gold Sertifikası

 

Eurofin Test Enstitütüsü

 

Kimlikl numarası 522

Erismann sadece FSC sertifikalı kağıt ve dokunmamış kumaşları kullanır.

 

 

 

 

Yenilenebilir sellüloz kaynakları

 

 

FSC C007217

 

 

 

 

 

Tabloya ait notlar:

(Not 1) Sütun 1, bu Ek’in üçüncü fıkrasında belirtilen kulanım amacı veya amaçları için uyumlaştırılmış teknik şartnamede belirtilen temel karakteristiklerin listesini içerir.

(Not 2) Sütun 1’de listelenen ve bu yönetmeliğin 8 inci maddesinin gereklerine uygun olan her bir temel karakteristik için, sütun 2; ilgili temel karakteristiklere ilişkin seviye ve sınıf veya açıklama şeklinde ifade edilmiş beyan edilen performansı içerir. Performans beyan edilmeyecekse NPD harfleri kullanılır.

(Not 3) Sütun 1’de listelenen her temel karakteristik için sütun 3;

a) İlgili uyumlaştırılmış standarda ve tarihine atıf ve gerektiğinde kullanılan özel ya da uygun teknik belgenin referans numarası veya

b) Mevcut ise, ilgili Avrupa Değerlendirme Esası ve tarihine atıf ve kullanılan Avrupa Teknik Değerlendirmesinin referans numarasını

içerir.

 

Bu Yönetmeliğin 35 inci veya 36 ncı maddeleri uyarınca özel teknik belgelerin kullanıldığı durumda, ürünün uyduğu gerekler:

 (10) Bu Ek’in birinci ve ikinci fıkralarında tanımlanan yapı malzemesi, bu Ek’in 9 uncu fıkrasında beyan edilen performansa sahiptir. Bu performans beyanına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca bu Ek’in dördüncü fıkrasında tanımlanan imalâtçıya aittir.

İmalatçı adına imzalayan:

Mustafa Arif Bay

Erismann Türkiye Mümessili Genel Müdür

01/01/2014 İSTANBUL

 

 

 

 

 

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Performans Beyanı

 

Bostancı Yolu Çekmeköy Caddesi KEYAP Çarşısı (Modoko yanı) E-1 Blok No: 76 Y. Dudullu / İSTANBUL
bilgi@sbsmotif.com.tr
destek@sbsmotif.com.tr
Mağaza Tel: +90 (216) 466 39 41 (pbx)
Ofis Tel: +90 (216) 499 39 34
Ofis Faks: +90 (216) 466 39 37